השאירו פרטים
ותנו לנו לעבוד
בשבילכם:
סימון הצהרה
מאשר/ת לכם לשלוח הצעות שיווקיות ודיוור כולל דיוור אלקטרוני ו-‬ SMS מאת מימון ישיר בהתאם לתקנון
●  המידע שהנני מוסר/ת נמסר מרצוני, יישמר במאגרי המידע של מימון ישיר וישמש אותה כמפורט באתר החברה
●  הודעה בדבר חיווי אשראי: לשם בחינת זכאותך לקבלת הלוואה, מימון ישיר תפנה ללשכת אשראי על מנת לקבל חיווי אשראי אודותיך.
לשם כך, הלשכה תפנה בבקשה לקבלת נתוני האשראי המצויים אודותיך במאגר בנק ישראל. לנוסח בערבית לחץ כאן >>
לקבלת הצעה »

מימון ישיר לרכב

הדרך הנכונה והנוחה ביותר
לקנות או למכור היום רכב

טרייד אין מציאה מימון
כפוף לתנאי החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
מימון ישיר אינה מתחייבת לאיתור רכב מסוים ואינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירכש ע"י הלקוח. מספר רישיון 54414
ההלוואות תועמדנה לתקופה של 12- 100 תשלומים חודשיים. עלות שנתית מקסימלית (כולל עמלות) בהלוואות צמודות מדד הינה 13%, בהתאם לצו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי), תש"ל-1970. בהלוואות שאינן צמודות מדד; עד גובה "שיעור העלות האשראי המרבי", בהתאם לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993. לדוגמא: בהלוואה על סך 55,000 ₪, ב- 55 תשלומים, צמודת מדד בריבית 8%, העלות הכוללת תהיה 9.47%, בתוספת פתיחת תיק בשיעור של 1.5% מסכום הקרן + 450 ₪. *סה"כ תשלומי לקוח – 67,154 ₪. ההערכה הכפופה לשינויים במדד ושינויים נוספים. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל הגילוי בהתאם לחוק ולהנחיות גוגל.